Egypt 2021 — Den třináctý

Když Peršané nechtějí spolupracovat, musíme zastavit jejich postup. Chosir nám prozradil, že v kraji žije řada moudrých mudrců, kteří nám pomohou najít perskou pevnost, ve které ukrývají vědomosti o pokladu.

Mudrcové však nejsou od přírody sdílní a každé moudro jsme si museli pěkně odpracovat. Nakonec se nám však podařilo zjistit, kde se pevnost nachází. Dokonce jsme dostali i tip na perskou zbrojnici, kde bychom si mohli opatřit zbraně.

Hlídače zbrojnice jsme pěkně překvapili, než se stačili vzpamatovat, vytáhli jsme je ze zbrojnice a zabavili jim kompletní arsenál. Teď už hurá na pevnost.

Bitva o pevnost byla lítá, postupně jsme dobývali vnější stupně a nakonec jsme vítězně stanuli v centrální budově. Kromě dalšího symbolu do skládačky se nám podařilo zajmout také perského knihovníka — ten bude jistě vědět kde najít další vodítka k pokladu. Stačí je trochu „rozmluvit“.