Aktuální situace kolem táborů (22. května 2020)

Dle aktuálních informací MZČR (ze 17. května) se budou letní tábory konat v podstatě s minimálním omezením. Vzhledem k tomu, že jsme malá skupina, tak některá opatření ani nepocítíme.

Nutné je ovšem dodat, že průběh a realizace je vždy podmíněna aktuální epidemiologickou situací. Držme tedy palce, ať se nám tu nerozjede žádná druhá vlna.

Jak už jsem zmínil na FB, tak provozovatel táborové základy se rozhodl vydat finální rozhodnutí 1. června. Toto bude pochopitelně závazné i pro nás (náhradní táborovou základnu bohužel nemáme).

Jsem optimista. Takže 15. srpna se těším na viděnou. 😉

~Martin (HV)